Secondary 4B
         

 Ang Boon Kiat

 Ang Mah Sian

 Gregory Chan Keng Siang

 Johnny Cheo Chye Beng

 Neville Chia Chi Hock
         

 Ding Yew Moong
(Deceased but not forgotten)

 Michael Foo Shyang Huei

 Heng Kee Huat

 Hii Yik Huing

 Khor Eng Lai
         

Colin Koh Tse-Ming

 Robert Lee Shih Kuei

Harold Leong Hu Hoong

Leong Tze Meng

Johnny Lim Chong Boon
         

Winston Lim Shen Chiang

Daniel Lim Teck Hock

Lim Yu Chiang
Deceased

Loke Shee Yee

Low Cher Ek
         

 Lui Yuan Tze

Ng Bock Tho

Samuel Ng Eng Soo

Dr. Ong Eng Yau

Samuel Ravidran Nadarajah
         

 Tan Hin Leong

Tan Keng Lian

Tan Khye Suan

Tang Onn Fei

Tay Siok Phuan
         

 Tay Yek Keak

Thia Kiem Chung

Tiong Jin Yan

Wong Chee Leng

Wong Hong Ching
         

 Wong Hwai Iuan

Wong Soong Khum

Nicholas Yap Soon Hwee

Edward Yap Whye Gee

Yeo Jih Jong
         

 Koh Say Chong

Tay Chuan Wei