Secondary 4D
         

 Terence Chan Sum Yong
Deceased

Chan Wang Ho

 Chang Kong Lam
Deceased

 Cheang Kok Yun

Chee Chin Hung
         

 Chng Seng Kiat

 Cho Ngian Chow

 Chong Wei Min

Chua Phay Hian

Christopher Chuang Kee Liang
         

Fang Wei

Fong Whye Phoy

Oswald Goh Miah Kiang

Ho Soo Fam
Deceased

Hor Khim Thye
         

Khoo Beng Keat

Ronald Koh Boon Hwa

Koh Kok Wah

Kuok Khoon Tsen
Deceased

Lee Siew Pong
Deceased
         

Lee Wah Hong

Liew Chuan Jen

Lim It Seng

David Lim Tuan Seng

Vincent Loh Hon Seng
         

Low Chee Seng

Albert Miao Wei Tsin

Ng Eng Chin

Roland Yuen Chin Kee

Ng Toong Marn
         

Lawrence Ong Hon-Hui

Ong Pang Bin

Pang Tit Kuen

Siew Ka Yin

Tan Kheng Min
Deceased
         

Tan You Tong

Teo Keng Hwee

Teo Moh Gin

Daniel Wee Hun Leng

Yeo Wee Boon
         

 Yong Kit Mun